Jednoducho spravujte všetky svoje prevádzky a sklady. Šetrite čas a peniaze!

Sťahujte na mesiac zdarma

Systém vhodný pre malých a stredných podnikateľov, ale aj pre veľké spoločnosti. Všetko čo potrebujete za najnižšiu cenu na trhu 50€ v rámci limitovanej akcie "všetko za 50€".

Pokračujte výberom cenníka podľa vašich požiadaviek...

Cieľom našej spoločnosti nie je maximalizovať zisk, ale priniesť na trh skutočne revolučný softvér, ktorý by bol jednoducho použiteľný aj bez školení alebo zložitých návodov a zároveň by zvládal úlohy, ktoré naši zákazníci očakávajú.

Preto chceme vytvoriť širokú používateľskú základňu, ktorá bude reflektovať potreby podnikateľov a firiem tak, aby sme boli schopní vylepšovať a prispôsobovať systém podľa skutočných potrieb a očakávaní podnikateľov.

Táto myšlienka je základom akcie "všetko za 50€" a tak máte šancu získať profesionálny program za bezkonkurenčnú cenu.

Akcia je určená pre všetkých podnikateľov, živnostníkov ale aj väčším obchodným spoločnostiam. Veríme, že naša akcia znížením vstupných nákladov pomôže aj začínajúcim podnikateľom na Slovensku.

Licencie pre ekonomický systém element sú pridelené na neobmedzenú dobu.