Jednoducho spravujte všetky svoje prevádzky a sklady. Šetrite čas a peniaze!

Sťahujte na mesiac zdarma

Systém vhodný pre malých a stredných podnikateľov, ale aj pre veľké spoločnosti. Všetko čo potrebujete za najnižšiu cenu na trhu 50€ v rámci limitovanej akcie "všetko za 50€".

element - Sklady

Modul element - Sklady umožňuje evidenciu stavu zásob a pohybu tovaru na sklade. V závislosti od zakúpenej edície máte možnosť evidovať stav zásob a pohybu tovaru pre jednotlivé sklady samostatne. V kombinácii s modulom element - Fakturácia máte možnosť vydávať a prijímať tovar zo skladu priamo prostredníctvom vydanej a prijatej faktúry alebo dobropisu. Rezerváciu je možné vykonať prostredníctvom ponuky, objednávky alebo predfaktúry.

Sťahujte na mesiac zdarma
Evidencia prijatých a vydaných faktúr
S existenciou viacerých skladov spoločnosti prichádza nutnosť ich sprehľadnenia a jednoduchého editovania. Vytvorte si ľubovoľné množstvo skladov s kódmi, internými poznámkami alebo označte sklad ako hlavný.
Informácie o zostatkoch na skladoch
Pohyby tovarov a služieb, ich priemerné nákupné ceny alebo hodnotu na sklade môžete sledovať v reálnom čase. Stačí jednoduchý pohyb myšou a systém aktualizuje všetky položky a hodnoty. Zároveň si môžete v detaile každej položky skontrolovať sériové čísla, miestopisy, šaržu alebo exspiráciu.
Evidencia sériových čísel
Máte veľa produktov jedného druhu, každý s iným sériovým číslom? Práve evidencia sériových čísel Vám pomôže odpísať zo skladu presne ten produkt, ktorý ste práve vydali zo skladu alebo naopak, prijať produkt.
Štatistické a grafické prehľady
Príjem či výdaj na sklad je možné jednoducho zobraziť v grafickej podobe. Je len na Vás či si vyberiete zobrazenie popisov bodov, sérií alebo legendu. Prehľadnosť zvyšujú 3 typy grafov. Stĺpcový, čiarový a koláčový, všetky v 3D aj 2D zobrazení.
Vedenie skladových pohybov
Prehľadná tabuľka s farebným rozlíšením príjmov a výdajov na všetky Vaše sklady Vám zaručí aktuálny a súhrnný pohľad na všetky skladové pohyby. Zmena šírky, presun stĺpcov a dynamické zoraďovanie posunie Vami preferované položky na popredné miesta v tabuľke takže nemusíte zdĺhavo hľadať to čo Vás zaujíma.
Miestopis
Plný sklad nemusí pre Vás znamenať problémy s nájdením jednotlivých položiek. Program Element eviduje k jednotlivým skladovým zásobám aj ich miestopisy, teda ich umiestnenie v jednotlivých skladoch a presné umiestnenie na regáloch.
Evidencia príjmu na sklad
Zapĺňajte svoje sklady efektívne a bez strát. Vydaním príjemky umiestnite položku do skladu, ktorý ste určili. V prehľadnom súhrne sa zobrazujú sumy všetkých príjemiek.
Evidencia výdaju zo skladu
Vystavujte výdajky a upravte si doklad podľa vlastných predstáv. Vyberajte položky dokladu, sklad, z ktorého bola položka expedovaná alebo osobu, ktorá pracovala s dokladom.
Rozdelenie typov skladových pohybov
Okrem klasického výdaju a príjmu položiek na sklad Vám rozdelenie typov skladových pohybov umožňuje aj pohyby medzi vlastnými skladmi. Pri vydávaní príjemky alebo výdajky si predvolíte druh skladového pohybu, ktorý chcete vykonať a vydáte doklad.
Tabuľka dostupných funkcií v jednotlivých edíciách
element - Sklady
Evidencia stavu zásob na sklade
Evidencia skladových pohybov s možnosťou sledovania dokladu, z ktorého pohyb vznikol
Evidencia viacerých skladov spoločnosti
Evidencia príjemiek
Evidencia výdajok
Dodací list
Inventúra
element - Základné funkcie
Notifikácie dôležitých termínov (napr.: daňový kalendár)
Základné evidencie (preddefinované poznámky k dokladom, merné jednotky, formy úhrad, bankové účty)
Evidencia viacerých prevádzok spoločnosti
Evidencia používateľov programu
Evidencia obchodných partnerov
Evidencia prevádzok k obchodným partnerom
Evidencia kontaktných osôb k obchodným partnerom
Evidencia tovaru, služieb
Možnosť pripojenia viacero počítačov a pracovať s údajmi súbežne cez počítačovú sieť alebo Internet
Individuálne číslovanie dokladov