Jednoducho spravujte všetky svoje prevádzky a sklady. Šetrite čas a peniaze!

Sťahujte na mesiac zdarma

Systém vhodný pre malých a stredných podnikateľov, ale aj pre veľké spoločnosti. Všetko čo potrebujete za najnižšiu cenu na trhu 50€ v rámci limitovanej akcie "všetko za 50€".

element - Fakturácia

Prostredníctvom modulu element - Fakturácia môžete vystavovať všetky potrebné doklady pre obchodný styk s Vašimi obchodnými partnermi. V závislosti od zakúpenej edície máte možnosť evidovať potrebné doklady separovane pre jednotlivé Vaše prevádzky a takisto pristupovať k údajom o Vašej spoločnosti cez počítačovú sieť alebo Internet. Patria medzi ne vydané a prijaté faktúry, vydané a prijaté predfaktúry, vydané a prijaté dobropisy, vydané a prijaté objednávky, tvorba ponúk a ďalšie. Takisto môžete s prehľadom viesť evidenciu úhrad potrebných dokladov.

Sťahujte na mesiac zdarma
Evidencia prijatých a vydaných faktúr
Vydávajte a príjmajte faktúry najjednoduchšie ako sa len dá. Formulár faktúry s množstvom funkcií a možností Vám pomôže vytvoriť faktúru podľa Vašich potrieb a podľa potrieb Vašich zákazníkov. Položky, detail a úhrady faktúry sú jednoducho upravovateľné a prehľadne zobrazené.
Zálohové faktúry
Náš systém zahŕňa aj možnosť tvorby a evidencie prijatých a vydaných zálohových faktúr, ktoré môžete Vašim zákazníkom vystavovať pred vystavením riadnej faktúry.
Tvorba ponúk
Ak chcete zákazníkovi ponúknuť to najlepšie, vytvorte mu ponuku v programe element. Jednoducho editujte položky aj detaily ponuky, poskytujte rôzne zľavy pre rôzne položky. Výška zľavy sa automaticky premietne do ceny a tak získavate okamžitý prehľad.
Jednotné prostredie dokladov
Je jedno či vystavíte faktúru, príjmete objednávku alebo vytvoríte ponuku. Prostredie všetkých dokladov je jednotné a tak si nemusíte zvykať stále na nové umiestnenie povinných alebo nepovinných polí dokladov. Ku každému dokladu si môžete evidovať aj jeho stav. Stavy dokladov si môžete vytvoriť a triediť sami podľa Vašich požiadaviek, napríklad Ponuky do akceptovaných, zamietnutých, odložených alebo rozpracovaných.
Tvorba prijatých a vydaných objednávok
Súčasťou elementu sú aj prijaté a vydané objednávky. Navyše vďaka funkcii prepojenia objednávok s faktúrami vytvoríte jednoducho a rýchlo z viacerých prijatých objednávok faktúru, ktorá bude zahŕňať položky z objednávok.
Štatistické a grafické prehľady
Pri vydávaní veľkého množstva dokladov sa stáva, že orientácia v nich môže byť zložitá a častokrát aj zdĺhavá. Neplytvajte svoj čas triedením dokladov. Program element umožňuje údaje jednoducho vyhľadávať pomocou jednej klávesy. Skvelým pomocníkom sa stane aj super rýchle filtrovanie. Upravte si ho podľa vlastných predstáv, kedykoľvek zmeňte, doplňte alebo úplne zrušte. Prehľadnosť zvyšuje grafické zobrazenie v 2D alebo 3D grafoch.
Výber a úprava vzoru dokladu
Ak Vám nevyhovuje vzor faktúry jednoducho ho zmeňte. Vyberte si z predvolených zostáv alebo si spravte svoju vlastnú, ktorá Vám bude vyhovovať graficky aj rozložením obsahových polí. Máte záujem o úpravu prehľadov podľa Vašich požiadaviek? V tom prípade nás kontaktujte a my sa o to postaráme.
Vydávanie dokladov v cudzom jazyku
Máte obchodných partnerov alebo zákazníkov zo zahraničia a chcete tomu prispôsobiť aj doklady, ktoré im vystavíte? Stačí ak vystavíte faktúru a priradíte k nej šablónu v anglickom, českom alebo maďarskom jazyku.
Obmedzenie prístupu k jednotlivým dokladom pre používateľov programu
Obmedzenie prístupu používateľov Vám umožní efektívne prerozdeľovať kompetencie a upravovať používateľské práva na prezeranie, mazanie, editáciu alebo vkladanie záznamov pre každú funkcionalitu.
Nastavenia vlastného číselného radu
Nepáči sa Vám číslovanie dokladov, ktoré je prednastavené alebo ste zvyknutý na iné? Tak si ho zmeňte. Úplná konfigurovateľnosť umožňuje nastavenie číslovania podľa Vašich predstáv a prianí.
Umiestnenie loga a pečiatky na doklad
Považujeme za samozrejmosť, že chcete aby Vaše doklady boli jedinečné a obsahovali logo Vašej spoločnosti alebo Vašu pečiatku. V sekcii Údaje o spoločnosti jednoducho vyberte logo a systém ho automaticky pridá na každý doklad, ktorý vystavíte. Takisto si môžete prednastaviť aj pečiatku a podpis jednotlivých používateľov a umiestniť ich na koniec dokladu.
Exportu dokladov do PDF a iných formátov
Exportujte doklady do formátu aký práve potrebujete. Vybrať si môžete napríklad PDF, Word, Excel alebo niektorý zo 16 formátov, ktoré sú k dispozícií pri každom doklade.
Tabuľka dostupných funkcií
element - Fakturácia
Prijaté faktúry
Vydané faktúry
Prijaté predfaktúry
Vydané predfaktúry
Prijaté dobropisy
Vydané dobropisy
Evidencia úhrad faktúr, predfaktúr a dobropisov (v kombinácii s pokladničným modulom možnosť registrovania úhrady do pripojenej pokladne)
Prijaté objednávky
Vydané objednávky
Tvorba vydaných ponúk
Zákazky
Úprava vzhľadu tlačových zostáv
Export tlačových zostáv (PDF, XLS, DOC, JPG, ...)
element - Základné funkcie
Notifikácie dôležitých termínov (napr.: daňový kalendár)
Základné evidencie (preddefinované poznámky k dokladom, merné jednotky, formy úhrad, bankové účty)
Individuálne číslovanie dokladov
Evidencia viacerých prevádzok spoločnosti
Evidencia používateľov programu
Evidencia obchodných partnerov
Evidencia prevádzok k obchodným partnerom
Evidencia kontaktných osôb k obchodným partnerom
Evidencia tovaru, služieb
Možnosť pripojenia viacero počítačov a práca s údajmi súbežne cez počítačovú sieť alebo Internet