Jednoducho spravujte všetky svoje prevádzky a sklady. Šetrite čas a peniaze!

Sťahujte na mesiac zdarma

Systém vhodný pre malých a stredných podnikateľov, ale aj pre veľké spoločnosti. Všetko čo potrebujete za najnižšiu cenu na trhu 50€ v rámci limitovanej akcie "všetko za 50€".

element - ERP

Prostredníctvom modulu element - ERP máte možnosť vytvárať pokladničné bločky priamo z prostredia nášho programu. Môžete napríklad zákazníkovi vystaviť predfaktúru a zaslať mu ju online cez Internet a ak sa zákazník po uhradení zastaví pre tovar, jednoducho mu rovnakým rýchlym spôsobom vystavíte pokladničný bloček.

Od 1.1.2012 sa musia podnikatelia, pre ktorých vznikla povinnosť používať registračnú pokladnicu, riadiť podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Náš ekonomický systém element spolupracuje s fiškálnymi registračnými pokladnicami spoločnosti ELCOM s. r. o., Prešov . Okrem vystavovania predajek / pokladničných bločkov, máte možnosť registrovať hotovostnú úhradu faktúry do pripojenej registračnej pokladnice priamo z prostredia programu a to jednoduchým spôsobom.

Sťahujte na mesiac zdarma
Registrácia prijatej úhrady v hotovosti priamo do pripojenej registračnej pokladnice
Vďaka tejto funkcionalite Vás neprekvapí ani zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pokladnica je do programu pripojiteľná jednoduchým spôsobom prostredníctvom nastavenia. Pri prezeraní dokladov máte k dispozícii informáciu či už bol doklad registrovaný v pokladnici alebo nie.
Možnosť online aj offline predaja
Doklad pri vytváraní registrujte do pripojenej pokladnice a máte k dispozícií doklad aj blok naraz. Alebo vystavte zákazníkovi predfaktúru a zašlite mu ju online cez Internet a ak sa zákazník po uhradení zastaví pre tovar, jednoducho mu rovnako rýchlym spôsobom vystavte blok priamo z prostredia programu.
Možnosť importu a exportu PLU z/do pokladne
Synchronizácia PLU položiek programu element s vašimi pokladňami.
Tabuľka dostupných funkcií v jednotlivých edíciách
element - ERP
Možnosť používať viac ako jednu pokladňu
Možnosť prijatia úhrady faktúry prostredníctvom pripojenej pokladne (za predpokladu vlastníctva licencie pre element - Fakturácia)
Možnosť online predaja - vystavovania predajek / pokladničných bločkov priamo z prostredia programu
element - Základné funkcie
Notifikácie dôležitých termínov (napr.: daňový kalendár)
Základné evidencie (preddefinované poznámky k dokladom, merné jednotky, formy úhrad, bankové účty)
Evidencia viacerých prevádzok spoločnosti
Evidencia používateľov programu
Evidencia obchodných partnerov
Evidencia prevádzok k obchodným partnerom
Evidencia kontaktných osôb k obchodným partnerom
Evidencia tovaru, služieb
Možnosť pripojenia viacero počítačov a pracovať s údajmi súbežne cez počítačovú sieť alebo Internet
Individuálne číslovanie dokladov